Chủ đầu tư PCC1 Thanh Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I là chủ đầu tư uy tín trong lĩnh vực bất động sản. Được thành lập vào ngày 2/3/1963, trải qua trên 50 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, Công ty Cổ phần xây lắp điện I (PCC1) hiện nay đã chứng tỏ năng lực của mình trong một số các lĩnh vực kinh tế khác nhau và xếp hạng thứ 185 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với quy mô hơn 20 đơn vị thành viên và đạt doanh thu trên 3000 tỷ đồng, với các lĩnh vực hoạt động chính là: Xây lắp điện, đầu tư cung cấp vàtái tạo năng lượng, sản xuất công nghiệp, tư vấn dịch vụ, đầu tư và phát triển bất động sản...
Với bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản các dự án đã triển khai: PCC1 Complex Hà Đông, Mỹ Đình Plaza 1, Mỹ Đình Plaza2... PCC1 hứa hẹn sẽ đem lại một dự án thành công tại PCC1 Thanh Xuân